Largest eyewear range immediately available!
משלוח והחזרה ללא תשלום   
זכות להחזרה תוך 30 יום  
0
0
עגלת קניות
 
Your basket is empty.
0
0
משקפי שמש
משקפיים
משקפי ספורט

 
 
 

תנאים כלליים

 
דף הבית  > תנאים כלליים
תנאים כלליים
 

‏1. תחום החלות

(1) חוזי מכירה ומסירה של מיטלטלין (להלן "טובין") שנערכים ביניכם, כלקוחות, לבינינו – Edeloptics GmbH, Nobistor 16, 22767 Hamburg, Germany כפופים באופן בלעדי לתנאים הכלליים המובאים בהמשך, בגרסתם התקפה נכון למועד כריתת החוזה. תנאים השונים מתנאים אלה לא יוכרו, אלא אם כן הבענו את הסכמתנו המפורשת לתוקפם.
(2) תנאים כלליים אלה יחולו רק על צרכנים העונים להגדרה המופיעה בסעיף 13 של הקודקס האזרחי הגרמני (BGB). עפ"י סעיף 13 של הקודקס האזרחי הגרמני (BGB) צרכן הוא כל אדם טבעי שמבצע עסקה למטרה כלשהי אשר אינה ניתנת לייחוס לא לפעילותו העסקית ולא לפעילותו כעוסק עצמאי.

‏2. הצעה וכריתת חוזה

(1) הצגת המוצרים שלנו בחנות המקוונת, בעלונים, במודעות ובחומרים הפרסומיים השונים שלנו וכן בחנותנו שבהמבורג, גרמניה, אינה בגדר הצעה מחייבת מבחינה חוקית, אלא מהווה אך ורק הזמנה להגיש לנו את הצעתכם (מה שמכונה "invitatio ad offerendum").
(2) במסגרת ההזמנה בחנות המקוונת שלנו, באמצעות הלחיצה על הלחצן "קנייה" בסוף תהליך ההזמנה תבוצע הזמנה מחייבת של הטובין הקיימים בעגלת הקניות שלכם. אנו נאשר את קבלת ההזמנה בדוא"ל מיד לאחר שליחתה (אישור קבלה). אישור הקבלה עדיין אינו הסכמה לחוזה הקנייה. חוזה הקנייה נכנס לתוקפו רק לאחר שאנו מאשרים את קבלת ההזמנה המקוונת באמצעות שליחת אישור עסקה ספציפי בדוא"ל או באמצעות מסירת הטובין לידיכם תוך חמישה ימים.
(3) אנו נשמור את נוסח החוזה ונשלח לכם את פרטי ההזמנה בדוא"ל. כאן תוכלו לעיין בכל עת בתנאי החוזה הכלליים. את ההזמנות הקודמות תוכלו למצוא בחשבון הלקוח המקוון שלכם.

‏3. מחירים

(1) כל המחירים אינם כוללים את עלויות המשלוח. גובה ה-עלויות משלוח שתוטל עליכם מפורט ברשימת עלויות המשלוח שלנו.
(2) עלות המשלוח נקבעת בהתאם למחירים נכון למועד הזמנת הטובין, במטבע שבחרתם. כל המחירים כוללים מע"מ בגובה המוגדר בחוק, עבור משלוח למדינות באיחוד האירופי. איננו גובים מע"מ בגין משלוח אל מדינות מחוץ לאיחוד האירופי. עם זאת, ייתכן שתידרשו לשאת במסי הייבוא ובתשלומי מכס נוספים החלים במדינה שאליה תבקשו לשלוח את הטובין. במקרה של משלוח לשווייץ אנו נכסה למענכם את כל מסי הייבוא ואת מלוא תשלומי המכס שעשויים לחול, כלומר לא תצטרכו לשאת בכל עלות מעבר למחיר הנקוב במטבע של המדינה, בתוספת עלויות משלוח.

‏4. תנאי תשלום, משלוח, מסירה

(1) יש לפרוע את מחיר הקנייה המלא מיד עם כריתת חוזה הקנייה, אלא אם המתואר בסעיפים 2 ו-4 מציין אחרת.
(2) אתם רשאים לבחור אחת משיטות התשלום הבאות:
  • כרטיס אשראי. נכון למועד זה אנו מקבלים תשלום בכרטיסי האשראי הבאים: ויזה, מסטרקארד, אמריקן אקספרס. בתשלום בכרטיס אשראי, יתבצע בעת משלוח המוצרים.
  • תשלום מראש (תשלומים מראש צריכים להתבצע תוך 10 ימי עסקים ממועד אישור העסקה על ידינו. אם כעבור 21 יום לכל המאוחר עדיין לא יירשם בחשבון הבנק שלנו זיכוי בתשלום, ההזמנה תבוטל באופן אוטומטי).
  • PayPal (פרטים נוספים לגבי תשלום דרך Paypal ניתן למצוא בכתובת www.paypal.de),


(3) המשלוח מתבצע לאחר קבלת התשלום, בגוביינה אגב מסירה או ברגע שספק שירותי התשלום שנבחר על ידיכם במסגרת ביצוע ההזמנה מאשר שהוא מקבל על עצמו את הסיכון.
(4) אנו נבחר על פי שיקול דעתנו את סוג המשלוח, נתיב המשלוח וחברת המשלוחים, בתנאי שלא קיים הסכם מפורש בנושא בין הצדדים.
(5) במקרה של עיכובים במשלוח אנו נעדכן אתכם בהקדם האפשרי.

‏5. קיזוז, עיכוב

הנכם זכאים לקיזוז רק כאשר טענותיכם מחייבות מבחינה חוקית או שאין עליהן עוררין. הנכם זכאים למימוש זכויות העיכוב רק במקרה של תביעה נגדרית הנובעת מאותם יחסים חוקיים.

‏6. זכות החזרה

אם הזמנתם את הטובין בחנות המקוונת שלנו עומדת לכם זכות ההחזרה כמתואר להלן:
הנחיית החזרה:

זכות החזרה
תוכלו להחזיר את המוצרים שקיבלתם תוך 30 יום מבלי לפרט את הסיבה לכך, באמצעות שליחתם בחזרה. פרק זמן זה מתחיל במועד קבלת הנחיה זו כטקסט (כלומר כמכתב, כפקס או כהודעת דוא""ל), אולם לא לפני קבלת המוצרים ע""י הנמען (במקרה של משלוח חוזר של טובין מאותו סוג, לא לפני קבלת המשלוח החלקי הראשון), ולא לפני מילוי חובות היידוע המוטלות עלינו בהתאם ל-EGBGB פרק 246‎‏ §2 יחד עם §1 פסקאות 1 ו-2, וכן חובותינו לפי §312g פסקה 1 משפט 1 ב-BGB יחד עם פרק 246 §3 ב-EGBGB. במקרה של מוצרים שלא ניתן לשלוח בחבילה (למשל, מוצרים בעלי נפח גדול), ניתן לשלוח את הבקשה להחזרה גם בכתב. המועד הקובע מבחינת פרק הזמן המוקצב הוא מועד המשלוח של המוצרים או של הבקשה להחזרה. בכל מקרה, אנו נישא בעלויות ובסיכון הכרוכים במשלוח ההחזרה. הכתובת למשלוח חזרה או לשליחת הבקשה להחזרה:

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
Deutschland
פקס: ‎+49 40 689878-828
דוא""ל: info@edel-optics.co.il‏


במקרה של בקשה להחזרה, הטובין ייאספו מכם.

השלכות ההחזרה

במקרה של מימוש ההחזרה, שני הצדדים יפצו זה את זה בגין השירותים שהוענקו והתועלת שהופקה. במקרה של הרעה במצב המוצר והפקת תועלת (למשל יתרונות שמעניק השימוש) אשר אין אפשרות לבטלן או שניתן לבטלן באופן חלקי או רק תוך הרעה במצב המוצר, תידרשו להעביר לנו פיצוי בגין הערך. במקרה של הרעה במצב המוצר ותועלת שהופקה תידרשו להעביר לנו פיצוי רק כאשר ניתן להוכיח שהם נובעים מההתנהלות עם המוצר שחורגת מבדיקת התכונות והתפקוד. ""בדיקת התכונות והתפקוד"" פירושה בדיקה וניסוי של המוצר הרלוונטי, באופן המקובל והמתאפשר בחנות. התחייבויות להחזרי תשלום ימולאו תוך 30 יום. פרק זמן מתחיל עבורכם עם שליחת המוצרים או הבקשה להחזרה; עבורנו הוא מתחיל עם הקבלה.

עסקאות ממומנות

אם תממנו את החוזה בעזרת הלוואה ותממשו מאוחר יותר את זכות ההחזרה, מחויבותכם לחוזה ההלוואה תבוטל,. זאת בתנאי ששני החוזים מהווים יחידה מסחרית אחת. הדבר נכון במיוחד כאשר אנו משמשים בו-זמנית גם הגורם המלווה או כאשר הגורם המלווה משתף פעולה איתנו בכל הקשור למימון. אם המועד של כניסת הביטול לתוקף או של החזרת הטובין חל לאחר שההלוואה כבר התקבלה על ידינו, הגורם המלווה יישא במקומנו, בכל הקשור להשלכות המשפטיות של הביטול או ההחזרה, בזכויות ובהתחייבויות שלנו כלפיכם, הנובעות מן החוזה שמומן. אם ברצונכם להימנע ככל האפשר מהתחייבויות חוזיות, השתמשו בזכות ההחזרה ובטלו את חוזה ההלוואה, במקרה שעומדת לכם גם זכות ביטול זו.

סוף הנחיית ההחזרה


‏7. החרגת זכות ההחזרה

זכות ההחזרה אינה תקפה בחוזי עסקה מרחוק שבהם הוסכם על מסירה של טובין שיוצרו בהתאם למפרטי הלקוח או הותאמו באופן חד-משמעי לצרכים האישיים.

‏8. שמירת בעלות

אנו נשמור על הבעלות על המוצר עד לתשלום מחיר הקנייה במלואו.

‏9. אחריות, ערבות

(1) האחריות תהיה בתוקף למשך שנתיים. האחריות מתחילה במועד קבלתכם את הטובין. חלקים מתבלים ומתכלים אינם כלולים באחריות.
(2) אנו לא נישא בכל אחריות בגין נזקים שייגרמו על ידיכם או בגין פגמים הנובעים משימוש, אחסון או הפעלה לקויים וכן מטיפול שגוי או רשלני. לא תהיה לכם עילה לתביעת החזר הוצאות במקרה של תיקון שביצעתם בעצמכם, אלא אם כן הקצבתם לנו תחילה מסגרת זמן מספיקה לביצוע התיקון, אך כשלנו מלעמוד בה.

‏10. תנאים נוספים

(1) הדין החל הוא חוקי הרפובליקה הפדרלית של גרמניה, ולא יחולו דיני האו"ם בדבר מכר.
(2) במסגרת ההזמנה בחנות המקוונת שלנו תינתן לכם האפשרות לבחור את השפה [VERTRAGSSPRACHEN] כשפת החוזה. אם קניתם את הטובין בחנותנו שבהמבורג, גרמניה, שפת החוזה היא גרמנית.
(3) אם אינכם רשומים במחוז שיפוט כללי כלשהו בגרמניה, או אם לאחר כריתת החוזה תעתיקו את מקום מושבכם מגרמניה למדינה אחרת, או אם במועד הגשת התביעה מקום מושבכם אינו ידוע, מחוז השיפוט שיהיה תקף לגבי כל הסכסוכים הנובעים מחוזה זה או קשורים אליו הוא המבורג/גרמניה.

תאריך עדכון 28.8.2012

Edeloptics GmbH
Nobistor 16
22767 Hamburg
גרמניה


טלפון: ‏‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎‎+49 40 689878-888
פקס: ‏‎+49 40 689878-828
דוא"ל: info@edel-optics.co.il
אינטרנט: www.edel-optics.co.il


מנכ"ל בעל סמכויות ייצוג: Dennis Martens


מחוז שיפוט: בית המשפט של המבורג
מספר רישום: HRB 108926
מספר זיהוי מע"מ באיחוד האירופי: DE264070174

Platform of the EU Comission for online dispute settlement: http://ec.europa.eu/consumers/odr
זקוקים לעזרה?
החנות שלנו
 
Help Videos